StödFörBandet

StödFörBandet är Sandviken Big Bands supporterklubb. Den bildades på ett allmänt möte i juni 1997. Föreningen har formulerat stadgar, valt styrelse och haft ett antal medlemsmöten. Av stadgarna framgår att föreningen ” i samråd med Sandviken Big Band ska stöjda och underlätta orkesterns verksamhet genom att bidra praktiskt i samband med konserter, turneér och andra arrangemang”. Kort sagt, verksamt bidra till att Sandviken Big Band kan fortleva som ett av landets bästa storband.

Som medlem i StödFörBandet kan Du stödja Sandviken Big Band genom att hjälpa till vid konserter och andra större arrangemang, sälja skivor, värva nya medlemmar och engagera nya sponsorer. Hör av dig om du vill hjälpa till!

Liksom tidigare har medlemmarna möjlighet att beställa förköpsbiljetter med bra rabatt till storbandets konserter. Personlig information före konserterna är en annan medlemsförmån. Ett försök med konsertvärdar/värdinnor har slagit väl ut och kommer att bli ett stående inslag i storbandets arrangemang. Klubben har också hjälpt till med biljett- och skivförsäljning.

Vill du bli medlem? Ring 070-582 70 09 eller maila till stodforbandet@gmail.com

StödFörBandets styrelse

Lars Andersson, ordförande
Martin Lindfors, vice ordförande
Bernt Jarl, kassör
Aislinn Andersson, sekreterare
Eva Forselius, ledamot
Gunnel Källström, ledamot
Åke Björänge, ledamot SBB representant